Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas det in uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det ska insamlas uppgifter bör du radera dina cookies och inte fortsätta att använda hemsidan. Nedan har vi detaljerat vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies

Hemsidan använder “cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med avsikt att känna igen dig, komma ihåg inställningar, utföra statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser att vara mindre relevanta för dig och återkomma mer frekvent. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte kommer att få tillgång till.

Hemsidan innehåller cookies från en tredjepart som i varierande grad kan omfatta:

Facebook-annonsering, Google-annonsering.

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig. När du använder vår hemsida samlar och behandlar vi en mängd personliga information. Det sker t.ex. vid generell åtkomst av innehåll, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, genomför ett köp på hemsidan eller annat användande av tjänster.

Vi samlar in och behandlar typiskt följande upplysningar: Ett unikt ID, din IP-adress, geografiskt läge, vilka sidor du klickar på under "Intressen" samt tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon. I det fall där du själv har givit ditt samtycke till det och själv skrivit in uppgifterna, så behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsupplysningar. Det kommer typiskt att vara i samband med skapande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi har tilltagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt blir raderade, offentliggjorda, förlorade, ändrade, blir avslöjade för obehöriga, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer med störst sannolikhet att vara relevanta för dig. T.ex registrera dina inköp och betalningar samt att kunna leverera den service du efterfrågat. Utöver detta använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid

Uppgifterna lagars under den tid som är tillåten enligt lagen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på typen av uppgift och anledning till lagring. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordran av uppgifter

Data som visar din användning av hemsidan, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografiskt läge, kön och ålderssegment osv, vidarebefordras till en tredjepart i det fall dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det är fråga om i avsnittet för “Cookies” ovan. Uppgifterna används för att målinrikta annonser.

Vi använder utöver detta en rad tredjeparter för lagring och behandling av information. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för eget syfte.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-post osv kommer enbart att ske om du givit ditt samtycke till detta. Vi använder endast uppgiftsbehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar för dig. Du kan dessutom när som helst invända mot att uppgifterna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att dina uppgifter blir behandlade. Om de uppgifter som behandlas för dig är felaktiga har du rätt till att de korrigeras eller raderas. Förfrågningar om detta kan ske till: kontakt@sportsbuddy.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

Tradevision ApS

Belvederekaj 20

2450 København, Danmark

E-post: kontakt@sportsbuddy.se